Projekt

Na tym etapie nasz projektant, uwzględniający preferencje inwestora, zaznajomiony ze specyfiką obszaru przyszłego parku linowego, rozpoczyna konfigurowanie konkurencji. W przypadku wyboru obiektu na palach bądź w systemie szkieletowym można kierować się pewnym rodzajem dowolności (wyjątek stanowi umieszczanie zjazdów tyrolskich, przy których projektowaniu warto brać pod uwagę różnice wysokości terenu). Jednak przy adaptacji obszaru leśnego ogromne znaczenie ma wcześniejsza wizualizacja terenu. Istotnymi elementami będą tu wcześniej wymieniona średnica drzew, odległości między nimi (niektóre konkurencje wymagają mocnego naciągania, zwiększając odległości miedzi nimi ryzykujemy możliwość uszkodzenia drzew), prześwity umożliwiające przepuszczanie bezkolizyjnych zjazdów ale także istnienie naturalnych, uatrakcyjniających przeprawy elementów, takich jak wąwozy czy cieki wodne.