MONTAŻ KONKURENCJI I ASEKURACJI

2 Początek prac związanych z rozmieszczeniem parku linowego rozpoczyna się od usytuowania większości podestów dla konkurencji. Zbudowane są one z pali drzewnych o średnicy powyżej 100 mm (rzadziej z kantówki), usytuowanych równolegle do siebie, połączonych prętami stalowymi 10 mm stanowiącymi element ściskający (rys.1). Pale umiejscowione są w dwóch płaszczyznach (dolna część dwa elementy, górna cztery (rys.2)) stanowiąc podporę dla powierzchni podestu najczęściej zbudowanej z tzw. deski tarasowej. Ułożenie (orientacja) podestu uwarunkowane jest przebiegiem konkurencji, która startuje z danego miejsca (najczęściej). Należy pamiętać aby zachować równą wysokość podestów dla konkurencji nie polegających na zjazdach ani wspinaniu ze względu na późniejszy montaż asekuracji, aby uniknąć zjawiska niekontrolowanych zjazdów po odpadnięciu klienta (rys.3). Przed przystąpieniem do montażu konkurencji należy wziąć pod uwagę również fakt, iż część elementów asekuracji jak i samych przeszkód opierać się będzie o podesty. Jednak aby nie uszkadzały one platform ani nie doprowadzały do osłabienia struktury podestów należy do minimum ograniczyć takie oddziaływanie. Montaż samych konkurencji powinien być zaplanowany w taki sposób aby początek i koniec danej przeszkody nie stanowił kolizji z podestem (zbyt wysokie lub zbyt niskie umiejscowienie w/w fragmentów) i problemu z wejściem i zejściem z niej. Z faktu wykorzystywania na parkach lin stalowych do rozciągania konkurencji i montażu asekuracji, wszelkie łączenie ich z drzewami odbywać musi z zachowaniem systemu ochronnego, aby uniknąć ingerencji bezpośredniej, mogącej doprowadzić do trwałych zniszczeń drzewostanu. Stosuje się wówczas drewniane podkłady o półkolistym profilu,w miarę równomiernie rozkładające siły podczas naprężeń wynikających z naciągania konkurencji. Zabezpieczenia lin stalowych, ich ilość, jakość i montaż (min. siły zaciskające) odpowiadać muszą normom (PN-EN 13411-1 do PN-EN 13411-7). Dlatego też aby zwiększyć bezpieczeństwo najsłabszych ogniw montażowych stosować zaczęliśmy hydrauliczne zaciskarki jako alternatywę dla standardowych zacisków kabłąkowych. Na tym etapie bardzo ważne jest odpowiednie umiejscowienie liny asekuracyjnej w stosunku do zawieszonej konkurencji. Uwzględnić należy wzrost odbiorcy, stopień naginania przeszkody oraz zastosowany sprzęt osobisty każdego uczestnika (o samym sprzęcie mowa będzie w dalszej części). Jest to bardzo ważny czynnik gdyż wpływa bezpośrednio na komfort poruszania się klientów a także znacząco wpływa na trwałość sprzętu używanego do asekuracji (zbyt wysokie umiejscowienia asekuracji w stosunku do długości sprzętu używanego przez klienta może doprowadzić w szybkim czasie do uszkodzeń karabinków ze względu na duże tarcie o stalową linę). Istotnym elementem kończącym zmagania z montażem konkurencji i asekuracji jest zabezpieczenie wszelkich miejsc mogących doprowadzić do skaleczeń osób przechodzących przez park (min. miejsca cięć lin stalowych, ostre zakończenia powierzchni drewnianych) a także miejsc styku lin polipropylenowych z linami stalowymi (nie dotyczy to bezpośrednich łączeń dokonywanych za pomocą tzw. kauszy – patrz PN-EN 13411). Jeśli decydujemy się na zamontowanie jednej z atrakcyjniejszych konkurencji parku tzw. zjazdu tyrolskiego (pokonywanie różnicy poziomów za pomocą zjazdu na rolce) musimy brać pod uwagę zamontowanie systemu hamującego (przykładem może być system ZIPSTOP) jeśli prędkość poruszania się jest dość znaczna lub zastosować materace ochronne w dolnej części zjazdu, amortyzujące kontakt klienta z przeszkodą. Dobór i rozmieszczenie asekuracji powinny być przeprowadzone przez osobę przeszkoloną z zakresu zagadnień alpinizmu przemysłowego, której wiedza i umiejętności zagwarantują komfort i bezpieczeństwo na obiekcie (min. instruktorzy wspinaczki sportowej).