Lokalizacja

Nie bez znaczenia dla późniejszego zainteresowania klienta jest aspekt lokalizacji parku linowego. W dobie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających dostosowywanie ich do każdych niemalże warunków terenowych i zamkniętych przestrzeni, mając możliwość wyboru usytuowania naszego obiektu zwróćmy uwagę na kilka znaczących szczegółów. Atrakcyjność naszego miejsca wynikać bowiem będzie nie tylko z ilości oraz różnorodności konkurencji ale także z ukształtowania terenu (wzniesienia, wąwozy), stopnia zadrzewienia obszaru (chroniącego przed nadmiernym nasłonecznieniem w porze letniej) czy też występowania naturalnych cieków bądź oczek wodnych. Kluczową sprawą okazać się może również dojazd a także dostępność zaplecza gastronomicznego. Dlatego częstą opcją wybieraną przez inwestorów `jest współpraca z ośrodkami wypoczynkowymi, parkami miejskimi czy też lokowanie tego rodzaju obiektów w miejscach sezonowego napływu ludności (np. kąpieliska). Kolejnym istotnym czynnikiem mogą okazać się warunki pogodowe dla naszego obszaru. Silne, stałe wiatry mogące doprowadzić do zniszczeń w infrastrukturze parku linowego oraz zwiększona ilość opadów (dłuższy czas zalegania pokrywy śnieżnej) skracająca okres korzystania przez klientów z atrakcji naszego obiektu to również elementy, którymi kierować się powinien przyszły inwestor. Dlatego też staramy się aby już na etapie pomysłu nasze doradztwo rozwiewało wszelkie wątpliwości a sugestie dotyczące rozwiązań dawały jasny obraz możliwości danego obszaru.