DOBÓR I RODZAJE PARKÓW LINOWYCH

Jeśli decyzja co do budowy parku linowego ostatecznie zapadła, skupmy się teraz na możliwościach naszego terenu.

1

Jeśli mamy do dyspozycji drzewostan i chcemy skorzystać z jego zasobności należy: zasięgnąć opinii dendrolaga, który określi faktyczny stan przydatności pod kątem parku linowego, wyodrębnić te, których minimalna średnica na wysokości przypuszczalnej platformy do konkurencji wynosi 30 cm (tylko z tych drzew będziemy mogli skorzystać) oraz zapoznać się z możliwością przycinki gałęzi bądź całych drzew (staramy się aby nasze projekty rozpracowywały teren bez konieczności wycinania drzewostanu a wyjątek stanowią tylko kwestie bezpieczeństwa użytkowników). Brać trzeba będzie pod uwagę również fakt corocznego wzrostu drzew, co wiązać się będzie ostatecznie z okresową korektą montażu platform jak i konkurencji. W tym rozwiązaniu zyskujemy jednak wyśmienitą zabawę, subtelnie wkomponowaną w naturalne środowisko, która stanowi dla inwestora najtańszą i najmniej logistycznie-prawną (nie ma konieczności zgłaszać pozwolenia na budowę) opcję.

 

 

 

20150319_102240[1]

Jednakże z braku możliwości adaptacyjnych terenów lesistych stworzyliśmy opcję montażu parków linowych na słupach osadzonych na podbudowie fundamentu wraz systemem odciągów. Tylko już w gestii inwestora i jego preferencji pozostawiamy dobór materiałów z których wykonane będą pale podporowe (drewno, stal). Zyskujemy jednak swobodną możliwość konfiguracji konkurencji zarówno w aspekcie wysokości montażu jak i długości. Opcja ta wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz badania gruntu w kontekście wytrzymałości na siły działające w trakcie napinania systemów odciągowych dla słupów i późniejszych konkurencji (zalecane). Zwiększa to tym samym koszta samej inwestycji, jednakże zyskujemy stabilny obiekt, bez konieczności korekt sezonowych związanych ze wzrostem drzew a także szerokie spektrum rozwiązań samych konkurencji (w fazie projektowania i doboru zabaw).

 

 

 

dubaiKolejną fazą przeobrażania parku linowego jest obiekt w tzw. systemie szkieletowym. Stosujemy takie rozwiązania w przypadku niewielkiego obszaru montażu przy jednoczesnym zachowaniu dużej ilości konkurencji. Idea takiego pomysłu opiera się na słupach drewnianych bądź stalowych zakotwionych w fundamencie lecz rozwiązanie konkurencji pozwala na umieszczanie ich na różnych wysokościach ponad sobą. Daje to możliwość skonstruowania siatki połączeń pomiędzy przeszkodami nie tylko jednotorowo lecz także w systemie góra-dół. Taka opcja doskonale sprawdza się w powierzchniach zamkniętych lecz może być także alternatywą dla rozbudowy infrastruktury sportowej w obiektach nie posiadających już dużych powierzchni użytkowych a chcących uatrakcyjnić bądź rozszerzyć własną ofertę (jak hotele, ośrodki wypoczynkowe, itp.).