Szkoły

Ile razy na zajęciach W-F można kopać piłkę???

Można dać dzieciom dodatkową atrakcję w postaci ściany wspinaczkowej. Ściany są budowane obecnie w Polsce bardzo często w nowych halach sportowych. Zarówno dla architektów, inwestorów i przyszłych użytkowników jest jasne, że to nie tylko urozmaici zajęcia ale pozwoli nauczyć odpowiedzialności, zorganizować zawody, czy przygotować w okresie zimowym do letniego wyjazdu  w skałki czy nawet góry. Pomagamy dyrektorom szkół i nauczycielom przygotować inwestycję i wybrać najlepszą ścianę dla ich podopiecznych. Stworzymy wizualizację.